Huisregels

Samen houden we het veilig en leuk!

Om de veiligheid en het rijplezier te waarborgen, heeft Bumaruiters voor alle bezoekers huisregels opgesteld. We vertrouwen op ieders medewerking.

* Rijden op het complex mag alleen door eigen leden en voor leden van een vereniging waaraan het complex op vastgestelde dagen verhuurd is. 
* Voor het volgen van een proefles moet vooraf een verklaring van vrijwaring van aansprakelijkheid worden getekend.
* Toeschouwers gedragen zich rustig en bemoeien zich niet met de gang van zaken in een les. 
* Er wordt niet gerend en/of geschreeuwd.
* Roken is alleen buiten toegestaan.
* Aanwijzingen van het bestuur en instructeurs worden ten alle tijden opgevolgd.
* De manegegang, het parkeerterrein en de kantine worden netjes achtergelaten.
* Harnachement en gereedschap wordt direct na gebruik opgeruimd en laadkleppen worden na in- of uitladen meteen gesloten.
* Mest en rommel in de binnen- en buiten rijbakken, op de grond van de stands en op de parkeerplaats wordt zo snel mogelijk opgeruimd, uiterlijk voor het verlaten van het terrein.
* Het harnachement van iedere combinatie moet veilig zijn. We volgen hierin het reglement van de KNHS.
* De paarden/pony’s worden met respect en zorg behandeld. 
* Alle leden die gebruik maken van de faciliteiten, zijn verplicht om hun paard/pony ieder jaar te laten inenten. 
* Van ieder lid wordt hulp verwacht voorafgaand en tijdens concoursen bij de Bumaruiters. 
* Honden zijn niet toegestaan in de kantine.
* Rijden heeft voorrang op longeren.  
* Bij longeren wordt spoorvorming zoveel mogelijk voorkomen door niet steeds op dezelfde cirkel te longeren. Na gebruikt wordt de bodem zoveel mogelijk egaal gemaakt. 
* Het gebruik van een goedgekeurde veiligheid cap is verplicht voor ruiters. 
* Tijdens het rijden houdt men zich aan de rijbaanregels.
* Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
* Niet-leden mogen alleen paarden en pony’s poetsen, begeleiden, op- en afzadelen als dit onder toezicht van de berijder/eigenaar gebeurt.
* Gebruik van hindernismateriaal buiten de lessen is toegestaan, mits dit meteen na gebruik wordt opgeruimd en geen hinder voor andere ruiters veroorzaakt.
* De lestijden worden zoveel mogelijk gehandhaafd, maar de lescoördinator kan deze wijzigen in het belang van de vereniging.
* Alle leden zijn volledig op de hoogte van de inhoud van het boekje Veilig Paardrijden.
* In geval van ongeval of ernstige blessures wordt samen met een bestuurslid een ongevallenregistratieformulier ingevuld. 
* Bij gebruik van de faciliteiten buiten openingstijden van de kantine is het verplicht (iemand met) een mobiele telefoon bij zich te hebben. 
* Gebruik van de EHBO-doos wordt gemeld bij het bestuur, zodat de doos weer aangevuld wordt. 
* Klachten over elkaar of over bestuursbeleid kunnen worden ingediend bij het bestuur. Deze worden in de eerstvolgende bestuursvergadering besproken.

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: