Lidmaatschappen

Tarieven 2020*

Lidmaatschap


Betaling per:


Tarief
Lessend lid paardJaar€ 264,00
 Halfjaar€ 144,00
 Maand€ 24,00
   
Lessend lid ponyJaar€ 231,00
 Halfjaar€ 126,00
 Maand€ 21,00
   
Lid zonder instructieJaar€ 165,00
 Halfjaar€ 90,00
 Maand€ 15,00
   
StartkaarthouderJaar€ 50,00
   
WinterlidmaatschapMaand€ 20,00
   
Steunend lidmaatschapJaar€ 75,00
 Halfjaar€ 37,50
   
DonateurJaar€ 25,00

*Tarieven 2020 kunnen tussentijds wijzigen
**Ponylid is tot 18 jaar & alleen voor ponyruiters
***Winterlidmaatschap is per maand opzegbaar & wordt per maand verrekend

Manegesleutel
Leden met lidmaatschappen 1 t/m 3 mogen het hele jaar gebruik maken van het terrein en de binnen
manege, met uitzondering tijdens lesuren, verhuurde manege of bijzondere activiteiten (workshops).
Tegen betaling van € 20,00 borg kan per lid één sleutel van de manege verkregen worden. De sleutel
is voor eigen gebruik en strikt persoonlijk! Een nieuw lid krijgt zijn/haar sleutel na betaling van het entreegeld, de 1e contributie en de borg. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient deze sleutel ingeleverd te worden en wordt de borg teruggestort. Een winter lid krijgt indien gewenst tegen betaling van € 20,00 borg een sleutel. Een startkaarthouder, steunend lid of donateur heeft geen recht tot gebruik van de manege of buitenvelden.

Betaling contributie
Voor het betalen ontvangt het lid een factuur van de penningmeester. Betaling binnen 30 dagen na
factuurdatum.

Ingangsdatum lidmaatschap
Een lidmaatschap kan ingaan per de 1e van de maand. Bij een instroming later in het jaar wordt de
contributie evenredig aan het aantal resterende maanden berekend.


Entreegeld
Bij aanvang van het lidmaatschap wordt eenmalig entreegeld van € 45,- in rekening gebracht. Dit
geldt niet voor het startkaarthouderlidmaatschap, winterlidmaatschap en donateur.


Veranderen van lidmaatschap
Veranderen van lidmaatschap dient altijd in overleg met het bestuur te gaan. Dit moet schriftelijk bij
de secretaris ingediend worden.


Proefles
Een nieuw lid mag voorafgaande aan het lidmaatschap 1x een proefles meerijden. Dit kan alleen in
overleg met het bestuur.


Extra lessen
Indien er plaats is in de lessen, mogen lessende leden voor € 5,= per les, extra lessen. Het is dus
mogelijk als dressuurlesser ook een springles te volgen. E.e.a. in overleg met de lescoördinator van
de betreffende avond. Niet lessende leden mogen € 10,- per les mee lessen, alleen als er plaats is. Voor meer informatie kun je contact opnemen met de lescoördinator van de betreffende avond.

Dubbel lidmaatschap
Indien er een vaste plek vrij is, kunnen leden zich aanmelden voor een dubbel lidmaatschap bij de
vereniging. De contributie per discipline blijft hetzelfde, dus bij een dubbel lidmaatschap wordt dit
dubbele contributie. Voor meer informatie of om je verzoek in te dienen om hiervoor in aanmerking
te komen, kun je contact opnemen met de secretaris.

Grote Clubactie
Onze vereniging doet één keer per jaar mee aan de grote clubactie. De opbrengst hiervan komt ten
goede aan de vereniging. Het is dan ook de bedoeling dat alle leden hun best doen om zoveel
mogelijk loten te verkopen. Ieder lid moet minimaal vijf loten afnemen.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief kosten voor de KNHS, Regio en Kring
(bijkomende kosten).

Overige betalingsvoorwaarden:

  1. Bij niet tijdig betalen van de 2e herinneringsfactuur zal de toegang tot de accommodatie van de Bumaruiters worden ontzegd totdat de gehele factuur is voldaan.

2. De 2e betalingsherinnering wordt altijd via e-mail en per post verstuurd.

3. Na de week van ontzegging van de accommodatie Bumaruiters zal de KNHS hierover . ingelicht.

Aanmelding/Opzeggen lidmaatschapZowel het aanmelden als het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de secretaris. Als je van plan bent om je lidmaatschap bij de Bumaruiters te beëindigen, dan moet je dit vóór 1 juni of 1 december van dat jaar schriftelijk doorgeven bij de secretaris. Dit mag ook via e-mail.
Heb je de contributie voor het gehele jaar betaald, dan volgt restitutie voor het tweede halfjaar als je geen overige financiële verplichtingen hebt ten aanzien van de vereniging.


Bijkomende kosten
Entreegeld (eenmalig) € 45,- per lid
Borg manegesleutel € 20,- per lid
Kring lidmaatschap € 5,- per jaar
Regio lidmaatschap € 3,50 per jaar


Eventuele bijkomende kosten (voor wedstrijdruiters/amazones)
Voor kosten van een startpas zie http://www.KNHS.nl, deze rekening krijg je rechtstreek van KNHS.
Kringkaart (tarief 2016) € 25,-
BB kringkaart € 25,- (met een BB kringkaart kun je met meerdere paarden en/of pony’s starten in de BB)

Al onze leden/bezoekers gaan automatisch akkoord met het plaatsen van foto’s op onze media
kanalen.

Een WordPress.com website.

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: