Huisregels

Voor bezoekers, leden, ruiters, menners, publiek en eigenaren van paarden/pony’s 

 Bij onze vereniging geldt een aantal huisregels om de veiligheid en het rijplezier van iedereen te waarborgen. 

We rekenen op jouw medewerking, niet alleen bij de uitvoering van de huisregels, maar spreek elkaar ook aan als je iemand anders de huisregels ziet overtreden!


Voor iedereen geldt:
* Rijden op het complex mag alleen door eigen leden en voor leden van een vereniging waaraan het complex op vastgestelde dagen verhuurd is. 
* Voor het volgen van een proefles moet vooraf een verklaring van vrijwaring van aansprakelijkheid worden getekend.
* Toeschouwers gedragen zich rustig en bemoeien zich niet met de gang van zaken in een les. 
* Er wordt niet gerend en/of geschreeuwd bij de Bumaruiters. 
* Roken mag alleen op plekken aangewezen door het bestuur.

* Aanwijzingen van het bestuur en instructeurs moeten door iedereen, ten alle tijden, direct opgevolgd worden.
* De manegegang, het parkeerterrein en de kantine moeten altijd netjes achtergelaten worden.
* Harnachement en gereedschap moet direct na gebruik worden opgeruimd en laadkleppen worden na in- of uitladen meteen gesloten.
* Mest en rommel in de binnen- en buiten rijbakken, op de grond van de stands en op de parkeerplaats moet zo snel mogelijk worden opgeruimd, uiterlijk voor het verlaten van het terrein. Mest in de binnenbak moet bij voorkeur meteen worden verwijderd.
* Het harnachement van iedere combinatie moet veilig zijn.
* De paarden/pony’s worden met respect en zorg behandeld. 
* Alle leden die gebruik maken van de faciliteiten, zijn verplicht om hun paard/pony ieder jaar te laten inenten. 
* Van ieder lid wordt hulp verwacht voorafgaand en tijdens kring- en open concoursen bij de Bumaruiters. 
* Honden zijn niet toegestaan in de kantine.
* Rijden heeft voorrang op longeren.  
* Voor longeren kan men gebruik maken van de buitenbak. Binnen mag er ook gelongeerd worden als spoorvorming zoveel mogelijk wordt voorkomen door niet steeds op dezelfde cirkel te longeren. Verder moet de bodem na gebruik zoveel mogelijk egaal gemaakt worden. 
* Het gebruik van een goedgekeurde veiligheid cap is verplicht voor ruiters. 
* Tijdens het rijden en mennen houdt men zich aan de rijbaanregels.
* Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden en mennen is niet toegestaan.
* Niet-leden mogen alleen paarden en pony’s poetsen, begeleiden, op- en afzadelen als dit onder toezicht van de berijder/eigenaar gebeurt.
* Gebruik van hindernismateriaal buiten de lessen is toegestaan, mits dit meteen na gebruik wordt opgeruimd en geen hinder voor andere ruiters veroorzaakt.
* De lestijden worden zoveel mogelijk gehandhaafd, maar de lescoördinator kan deze wijzigen in het belang van de vereniging.
* Alle leden zijn volledig op de hoogte van de inhoud van het boekje Veilig Paardrijden.
* In geval van ongeval of ernstige blessures wordt samen met een bestuurslid een ongevallenregistratieformulier ingevuld. 
* Iedereen die gebruik maakt van de faciliteiten terwijl de kantine gesloten is, moet (iemand met) een mobiele telefoon bij zich te hebben. 
* Gebruik van de EHBO-doos wordt gemeld bij het bestuur, zodat de doos weer aangevuld wordt. 
* Klachten over elkaar of over bestuursbeleid kunnen worden ingediend bij het bestuur. Deze worden in het eerstvolgende bestuur overleg besproken. 

Met betrekking tot het mennen geldt verder nog:
* Bij het gebruik van de binnen manege na afloop van de men les moet rekening gehouden worden met een kwartier uitloop i.v.m. uitstappen en uitspannen. 
* Ruiters hebben voorrang op het gebruik van de binnen- en buitenbak boven menners. Dit betekent dat de menner stopt met zijn activiteiten in de bak op het moment dat er een ruiter komt die gebruik wil maken van de bak waarin gemend wordt. De menner kan zijn activiteiten buiten voortzetten of stoppen. Dit geldt niet voor de zondagochtend op in de ledenvergadering vastgestelde tijden, dan hebben de menners voorrang. 
* In overleg met de ruiter wordt de kar wel of niet tijdens het rijden in de binnen manege gestald. 

Maak een website of blog op WordPress.com

Omhoog ↑

%d bloggers liken dit: